Zaznacz stronę

Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym

Stabilizacja spoiwem hydraulicznym

Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym polega na dodaniu do gruntu specjalnego spoiwa hydraulicznego, takiego jak na przykład cement, w celu poprawy jego właściwości mechanicznych i stabilizacji jego struktury.

Proces stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym polega na wymieszaniu spoiwa z glebą, co powoduje reakcję chemiczną między spoiwem a wodą zawartą w glebie. W wyniku tej reakcji powstaje twarda masa, która trwale łączy ziarna gleby, zwiększając tym samym ich nośność, wytrzymałość i stabilność.

Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym, w konstrukcjach mostów, tuneli oraz w innych obiektach infrastruktury. Jest to skuteczna metoda poprawy właściwości gruntów o niskiej nośności, co umożliwia budowę na nich trwałych i bezpiecznych konstrukcji.